Khilafah Fighters  

Laa 'Izzata illa bil Islam  
Walaa Islama illa bisy Syariah  
Walaa Syariata illa bid Daulah   Daulah Khilafah Rasyidah  

Locations of visitors to this page

Ada user online
Thursday, 1 February 2007

cuplikan thread milis

==================================
Mas Wido, tak perlulah darimana asal demokrasi itu. Yang penting demokrasi itu jelas bisa digunakan untuk kesejateraan orang banyak. Sistem komunikasi kita dengan handphone, dengan internet juga berasal dari barat, tapi toh kita gunakan juga. Sistem pencetakan buku pada masa kejayaan Islam menggunakan warraq (buku disalin secara manual), tapi barat kemudian  menemukan mesin cetak. Toh teknologi mesin cetak yang berasal dari barat kita gunakan juga.
=========================== =======

Dari segi istilah terdapat perbedaan antara Hadlarah dan Madaniyah. Hadlarah adalah sekumpulan mafahim (ide yang dianut dan mempunyai fakta) tentang kehidupan. Sedangkan Madaniyah adalah bentuk-bentuk fisik dari benda-benda yang terindera yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Hadlarah bersifat khas, sesuai dengan pandangan hidup. Sementara madaniyah bisa bersifat khas, bisa pula bersifat umum untuk seluruh umat manusia. Bentuk-bentuk madaniyah yang dihasilkan dari hadlarah, seperti patung, termasuk madaniyah yang bersifat khas. Sedangkan bentuk-bentuk madaniyah yang dihasilkan oleh kemajuan sains dan perkembangan teknologi/industri tergolong madaniyah yang bersifat umum, milik seluruh umat manusia. Bentuk madaniyah yang terakhir ini tidak dimiliki secara khusus oleh suatu umat tertentu, akan tetapi bersifat universal seperti halnya sains dan teknologi/industri.

sistem komunikasi, internet, mesin cetak, semua adalah alat / sarana / madaniyah yang bersifat umum. bisa kita pake. Alat alat tersebut tidak mempunyai sifat, bisa untuk kebaikan bisa pula untuk kejahatan. dan sesuai kaidah Ushul Fiqih tentang barang .. "Semua barang itu mubah, kecuali yang diharamkan".  sedangkan madaniyah yang khas dari luar islam seperti patung, kalung salib, tidak boleh diambil / diadopsi.

demokrasi, adalah sebuah konsep politik atau pandangan hidup / hadlarah . demokrasi mempunyai ide dasar kedaulatan ada di tangan rakyat. rakyat bisa memilih tujuan hidup, sesuai apa kata hati nya.
dengan demikian, demokrasi bukanlah barang yang bisa dipakai/diadopsi untuk kemudian dijadikan sandaran hidup kaum muslimin.

===================================
Sistem Islam itu kayak opo Mas??? Jaman kejayaan Islam sistem yang digunakan adalah kerajaan yang berdasarkan keturunan. Sistem ini lebih nista dr demokrasi. Koq memimpin berdasarkan keturunanan, bukan kemampuan.
===================================

sistem islam itu adalah khilafah, yaitu sebuah negara [daulah] yang menegakkan dan menjaga penerapan syariah islam secara total [kaaffah]. sistem ini dicontohkan oleh Rasullullah mulai dari berdirinya Daulah Islam khilafah di Madinah, sampai dengan ke-khilafah-an Utsmaniyyah di turki yang dihancurkan oleh barat dengan tangan pengkhianat Mustafa Kemal Attaturk pada tahun 1924.

Sistem Khilafah ini jauh berbeda dengan kerajaan. dalam model kerajaan, raja adalah sumber hukum. raja berhak bertindak apapun yang ia sukai. sedangkan khalifah yang memimpin khilafah, adalah orang orang yang terpilih, yang mempunyai ilmu islam, dan senantiasa melandasi setiap keputusannya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. metode pemilihannya pun, dengan bai'ah. jadi tidak otomatis keluarga [anak] dari khalifah akan menjadi khalifah.

Perlu diluruskan dalam hal ini, sistem islam tidak pernah menggunakan sistem kerajaan untuk memimpin ummat. Jika ada berita / khobar yang menyatakan dalam sistem islam itu ada sistem kerajaan, misalnya penyebutan Raja Harun Al-Rasyid, maka hal ini adalah penyelewengan sejarah.

Bagaimana hal ini bisa jauh lebih nista dari sistem demokrasi, yang membolehkan pemimpin tidak tahu hukum islam, yang tidak mendasari semua keputusannya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits?

===================================
Saya kutipkan tulisan Dawam Rahardjo:

Masalahnya, seperti dikatakan oleh Munawir Sadzali, apakah Islam memberikan pedoman mengenai negara dan pemerintahan? Soal pemilihan dan suksesi kepala negara, tidak ada petunjuknya dalam Al Quran maupun sunah Nabi. Bahkan,  menurut Dr Qomaruddin Khan, tidak ada istilah dalam Al Quran yang merupakan padanan "negara" atau "pemerintah".
=========================== ========

Sumber hukum dalam islam adalah Al-Qur'an, Hadits, Ijma' Sahabat, dan Qiyas.
Pada saat wafatnya Nabi, maka hal pertama yang diprioritaskan oleh para sahabat adalah memilih pengganti pemimpin umat islam [khalifah]. proses ini memakan waktu 3 hari sebelum akhirnya Abu-Bakar Ash-Shiddiq sebagai Khalifah.

===================================
Ini namanya buruk muka cermin dibelah. Suka menyalahkan barat karena kebodohan bangsa sendiri. Soal dijajah barat atau tidak sangat tidak bergantung dengan label Islam koq. Presiden Bolivia tanpa inspirasi Islam  pun berani kog ngelawan barat.
===================================

ingat, jaman keemasan islam, Ilmuwan2 islam telah menemukan begitu banyak ilmu, matematika, kimia, fisika, astronomi, kedokteran dll. Bahkan sebelum masa pencerahan eropa [renaissance], banyak sekali orang orang eropa yang berguru di universitas universitas islam dalam daulah khilafah.

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka " QS 13:11

Allah tidak akan mengubah nasib kaum muslimin kecuali kaum muslimin kembali pada pemahaman islam yang kaaffah, menegakkan syariahnya secara keseluruhan,

Wallâh a'lam bi ash-shawâb.
posted by Arief @ 09:42  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
Arief Rachmansyah
Kota Malang


cmplt prfl